top of page
GERARD FAURE-SIGNATURE-1.jpg
About
Gérard1 Best_edited.jpg

הניצול האחרון מהנוכל הגדול שהחזיק את היד על העליונה בשנים 1970-1980, ג'רארד פור החליט לדבר. סרט חייו חורג מכל פיקציות. שחקניות כוכבות, דוגמניות, נסיכות, מארחות טלוויזיה, כוכבי הוליווד: ג'רארד פאורה מסתכל אחורה בעין אכזרית על חסרונותיהם של הכוכבים שהוא היה הספק המיוחד ובן לוויים של לילות פריז וקאן. הוא גם מעלה את המדיניות ברמה הגבוהה שהיו לקוחותיו, תוך שהוא דורש בפומבי להחמיר את המאבק בסמים. לבסוף, הוא מודה בקשרים הבעייתיים של המילייה עם ה- SAC (שירות הפעולה האזרחי) של עידן פסקווה ו"חוזי ההתנקשויות "שבוצעו על פי צו למטרות פוליטיות.

Showreels
Gallery

שמור על קשר

  • Facebook
  • Instagram

תודה שהגשת!

זכויות יוצרים 2021 ג'רארד פאורה

Representation
bottom of page